מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 1 ביוני, 2014

 

פיקס חוכמת ההמונים בע"מ (להלן – "פיקס", "אנחנו" או "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים בשירותים שלה ובאתר האינטרנט שלה אשר נמצא בכתובת http://www.feex.co.il (להלן – "השירותים" ו"אתר האינטרנט" בהתאמה) (כפי שמונחים אלה מוגדרים בפירוט בתנאי השימוש של החברה בכתובת http://www.feex.co.il/terms (להלן – "תנאי השימוש"). (להלן – "משתמשים" או "אתה"), ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בשעה שהמשתמשים שלנו מבקרים באתר האינטרנט ואו כאשר הם משתמשים בשירותים.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

 

1. הסכמה

אנא קרא בעיון

: בעצם הכניסה לאתר האינטרנט ו/או בעצם השימוש באתר האינטרנט או בשירותים ו/או בעצם העברת הדו"חות (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) על-ידך לחברה, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ועיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט ואו בשירותים ואתה מתבקש שלא להעביר לחברה את הדו"חות שברשותך.

 

2. איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"): החברה אינה מודעת לזהות המשתמש ממנו היא אספה מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים ו/או משתמשים באתר האינטרנט ו/או משתמשים בשירותים.

מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, רזולוציית המסך שבו השתמשו המשתמשים, כתובת ה-IP שלהם, גרסת ה-Flash בה השתמשו, סדר הדפים שבהם ביקרו, פרק הזמן בו משתמש ביקר באתר האינטרנט ונתונים דומים אחרים. בנוסף, החברה אוספת מידע לא אישי, אנונימי, המופיע בדו"חות אותם המשתמשים מעבירים לחברה (כגון, גובה העמלות, גודל הקרן וכיוצ"ב).

מידע לא אישי הנאסף במסגרת לחיצה על כפתור "ההרשמה": במסגרת פתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) באמצעות הרשמה ישירות באתר האינטרנט של החברה, המידע היחידי הנאסף מהמשתמש הוא הדואר האלקטרוני שלו (קרי, פרטי התקשרות). מדובר כשלעצמו במידע לא-אישי אשר נמסר לחברה על ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו במסגרת הליך הרישום.

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים הנו מידע אישי מזהה (להלן "מידע אישי"): המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש או הינו בעל אופי פרטי או רגיש.מידע אישי הנאסף במסגרת לחיצה על כפתור "ההרשמה באמצעות חשבון Facebook או Google": אם משתמש החליט להירשם לאתר האינטרנט באמצעות חשבון המשתמש שלו באתר צד שלישי (למשל דרך החשבונות שלו בפייסבוק או ב-Google), אזי, מכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה עשויה להיות חשופה למידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש כי החברה אינה שומרת מידע זה במאגריה ומוחקת אותו מיד עם קבלתו. המידע היחידי הנשמר על ידי החברה ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא הדואר האלקטרוני שלו (קרי, פרטי התקשרות). מדובר כשלעצמו במידע לא-אישי ואשר נמסר לחברה על ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו במסגרת הליך הרישום.מידע אישי נאסף גם ממידע אשר מצוי בדו"חות שהמשתמש מעלה לאתר האינטרנט או מעביר אלינו. המשתמשים יכולים, והחברה אף ממליצה ומבקשת, למחוק כל מידע מזהה ואישי ו/או מידע לא מהותי אחר מהדו"חות. עם זאת, ככל שמשתמשים נמנעים מיוזמתם למחוק את המידע האישי והמזהה מהדו"חות אותם הם מעבירים לחברה, וזאת על אף המלצתה המפורשת של החברה למחיקת מידע כאמור, אזי מידע אישי זה עשוי לכלול שם, תעודת זהות, מין, גיל, מצב משפחתי, מספר טלפון, כתובת מגורים, וכן מידע פיננסי על המשתמשים, כפי שמידע זה עולה מן המידע המופיע בדו"חות כפי שנמסר לחברה, למשל שם הבנק או הקרן, סוג השירות או המוצר הכלכלי, הפיננסי או הביטוחי, העמלות, דמי הניהול והריביות שהמשתמש משלם בעבור שירות או מוצר זה וכיוצ"ב. אולם, יודגש כי החברה שומרת את המידע האישי שלך רק אם הסכמת באופן אקטיבי לקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. לפיכך, אם משתמש אשר טרם נרשם לאתר האינטרנט העביר לחברה דו"ח, אך לא קיבל את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות בתוך שבעה (7) ימים מהמועד שבו קיבל הודעה כי הפלט (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש) זמין עבורו וכי עליו להירשם לאתר האינטרנט ולאשר אקטיבית כי הינו מסכים להוראות המופיעות בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, החברה תמחק לצמיתות ממסדי הנתונים שלה כל מידע שהתקבל בחברה על-ידי משתמש זה, לרבות הדו"ח שהעביר לחברה.

שים לב: אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך. הדו"חות שהמשתמשים מעבירים אלינו מיועדים לסייע לנו להעניק את השירותים למשתמשים ולמקסם את האפשרות של הנאת הציבור מחוכמת ההמונים בכל הקשור לתשלום עמלות וריביות. על מנת להעניק את השירותים כאמור אנו עושים שימוש במידע שאינו מזהה בלבד (בין היתר, גובה העמלה, גודל הקרן וכיוצ"ב) ואין לנו צורך במידע האישי המצוי בדו"חות כאמור. אינך מחויב לספק מידע אישי מסוג זה על מנת להשתמש בשירותינו ואנו אף ממליצים ומבקשים ממך למחוק מידע מסוג זה. באם אינך מעוניין לחשוף את פרטייך האישיים, הנך רשאי להעביר לחברה את הדו"חות ללא כל מזהה אישי.

 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.

 

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

כיצד אנו אוספים "מידע לא אישי"?

כאשר אתה מבקר או משתמש באתר האינטרנט ואו בשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן.

החברה אוספת מידע לא אישי מהדו"חות אותם המשתמשים מעבירים מרצונם לחברה.

החברה אוספת מידע לא אישי שהמשתמשים שיתפו מרצונם כשבחרו לפתוח חשבון באתר.

כיצד אנו אוספים "מידע אישי"?

אנו אוספים מידע אישי המופיע בדו"חות שהעברת מרצונך לחברה (וזאת על אף המלצתנו למחוק כל מידע מזהה מדו"חות אלה) אנו שומרים מידע זה בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן.

אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם לשירותים ע"י רישום באמצעות חשבון המשתמש שלך באתר צד שלישי (למשל דרך החשבונות שלך בפייסבוק או ב-Google). שים לב שמכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה אוספת מידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש כי החברה אינה שומרת מידע אישי זה במאגריה ומוחקת אותו מיד עם קבלתו. המידע היחידי הנשמר על ידי החברה ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא הדואר האלקטרוני שלו (קרי, פרטי התקשרות), כמפורט לעיל.

ככל שתבחר להזמין חברים להרשמה לאתר, רשימת החברים שבחרת להזמין תשמר לצורך עדכונכם בכמות הכסף שעזרת להציל. סעיף זה יחול רק במידה ובחרת להזמין חברים והחברה מפעילה את מונה הכסף שהצלחת להציל. פרטיות המשתמשים שלנו היא בעדיפות עליונה, ולכן לא ניידע אתכם על הסכומים שמשתמשים בודדים שהזמנתם הצילו. חשוב להדגיש גם שמהסכום שניתן להציל אי אפשר להסיק על החסכונות של אדם אחר – איננו אומרים מי החוסכים שנספרים ברשימה שלך, כמה ואיזה מוצרים שונים (קרנות פנסיה, השתלמות, גמל) הם העלו, האם הם העלו לחשבון גם דוחות של קרובי משפחה ומשתנים רבים נוספים. בנוסף, החיסכון הפוטנציאלי משתנה בין השאר על פי על הנתונים האקטוארים של כל קרן, עלויות מסלול הביטוח שכל לקוח בחר לעצמו, תאריך הלידה המדויק, גיל הפרישה, גובה דמי הניהול הקיימים ושקלול דמי הניהול שהשיגו במצטבר כל הגולשים האחרים באותה הקרן באותו הזמן.

 

4. שימוש במידע

איזה שימוש נעשה ב"מידע לא אישי": החברה רשאית להשתמש במידע לא-אישי על מנת: (i) לעשות שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק אתר האינטרנט; (ii) לספק את השירותים למשתמשים;(iii) ליצור קשר עם המשתמשים לאחר שהעבירו את הדו"חות שלהם לחברה על מנת להעביר להם את הפלט (כפי שמונח זה מופיע בתנאי השימוש), קרי להודיע להם על תוצאות ההשוואה שביקשו; (iv) לספק תמיכה למשתמשים; ו – (v) לאפשר למשתמשים רשומים לצפות ולעקוב אחר הדו"חות הקודמים שהעבירו לחברה ואחר ההשוואות שבוצעו עבורם על-ידי החברה בעבר, וכן לפנות למשתמשים הרשומים על מנת לספק להם עדכונים לגבי ההשוואות שהתבקשו על ידם בעבר.

איזה שימוש נעשה ב"מידע אישי": החברה אינה עושה שימוש ב"מידע האישי" העשוי להיות מצוי במאגריה, ובכלל כך לצורך מתן השירותים (להוציא המקרים המנויים באופן מפורש בסעיף 5 להלן).

 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

החברה לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לגלות מידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב על תביעה או טענה כי התכנים המופיעים באתר האינטרנט מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה"ב (למשל, אחסון באמצעות "שירותי ענן" של אמזון); או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. (י"א) על מנת להציג מידע באופן אגרגטיבי או אנונימי לאחרים במסגרת השירותים שהחברה מפעילה.

למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.

 

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או למחוק את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה support@feex.co.il, ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: בעוד שהנך רשאי להסיר את חשבון המשתמש שלך והמידע האישי המשויך לו, החברה תמשיך להחזיק, באופן אנונימי, במידע הלא-אישי המופיע בדו"חות שהעברת לחברה והחברה תמשיך להשתמש במידע זה על מנת להמשיך ולספק את השירותים (לצורך השוואת עמלות וריביות עבור משתמשים אחרים).

 

7. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעה שתבקר באתר האינטרנט, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), אשר מאחסנים מידע מסוים במחשב של המשתמש ואשר יאפשרו לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וישפרו את חווית השימוש של המשתמשים בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות מהמחשב שלהם, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

 

8. אבטחה

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת אתר האינטרנט, השירותים והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין יתר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע האישי של המשתמשים על ידי שימוש בחומת אש, הצפנת מידע אישי והגבלת הגישה לנתונים למורשים בלבד). עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. לכל שאלה/מענה בנושא אבטחת מידע יש לפנות לכתובת הבאה privacy@feex.co.il.

 

9. שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באתר האינטרנט ואו השירותים החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ואו עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – "שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי כוללים, בין היתר, את:

 

Google Analytics           .i שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

ii.          שירותי Heat Maps and recording המסופקים על ידי Mouseflow שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

http://mouseflow.com/privacy

iii.          "שירותי ענן" של חברת אמזון אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:
http://aws.amazon.com/privacy

iv.          תוכנת OCR של חברת ABBYY Software House Ukraina אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

http://www.abbyy.com/Legal

KissMetrics           .v שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

https://www.kissmetrics.com/privacy

VisualWebsiteOptimizer           .vi שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

http://visualwebsiteoptimizer.com/privacy-policy.php

Google adwords           .vii שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

http://www.google.co.il/intl/iw/policies/privacy/

Facebook           .vii שמדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בכתובת:

https://www.facebook.com/about/privacy/

 

10. שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מאתר האינטרנט ומהמידע הנאסף בו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי תנאי מדיניות פרטיות זו, על ידי החלפת הקישור ל"מדיניות הפרטיות" בעמוד הבית של אתר האינטרנט בקישור ששמו "מדיניות הפרטיות מעודכנת ל – ________" ואו על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לאתר. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך באתר האינטרנט לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 

11. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת:support@feex.co.il.

+

כדי שנוכל לשפר את השירות, נשמח לקבל כל הערה או בקשה

המשוב התקבל בהצלחה, תודה!